ติดต่อเรา

หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา
Graduate Workpart
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4281
อีเมล : maky_aon@hotmail.com