โครงการอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มีนาคม 2567
โดย : หน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา
ผู้เข้าชม : 236 คน
โครงการอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 ในหัวข้อ

  • การใช้ ChatGPT ในการวิจัยทางการศึกษา: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำวิทยานิพนธ์"✅

รูปแบบ Onsite

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4311 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่

เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง เท่านั้น!!

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/MvPVdcnkS339Emdu6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ 053-944-281

Facebook: Graduate EDU

เว็บไซต์: https://graduate.edu.cmu.ac.th/